ECB Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
İLETİŞİM

Tarım Sigortaları

Tarım sigortası, çiftçilerin tarımsal faaliyetleri sırasında karşılaşabilecekleri risklere karşı kendilerini güvence altına almalarını sağlayan bir sigorta türüdür. Tarım sigortası, doğal afetler, hastalıklar, zararlılar ve diğer riskler nedeniyle meydana gelen maddi kayıpların tazmin edilmesini sağlar. Tarım sigortası, çiftçilerin üretimlerini sürdürmelerini, gelirlerini korumalarını ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini destekler.
Türkiye'de tarım sigortası, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından sağlanmaktadır. TARSİM, devlet tarafından desteklenen bir sigorta havuzudur ve çiftçilere uygun fiyatlı sigorta poliçeleri sunmaktadır. TARSİM tarafından sunulan tarım sigortası poliçeleri, bitkisel ürünler, hayvancılık ve seracılık faaliyetlerini kapsamaktadır. Sigorta yaptırmadan önce, ihtiyaçlarınıza uygun bir sigorta poliçesi seçmek için bizimle iletişime geçin.
Hayvan ve Kümesi Hayvanları Hayat Sigortaları
Bitkisel Ürün Sigortaları
Su Ürünleri Sigortaları
Arıcılık Sigortaları
Sera Sigortaları
Hazine Müsteşarlığı’nın 05.11.1999 tarih 81293 no‘lu yazıları ile ECB Sigorta ve Reasürans Brokeri olarak Hayat, Hayat Dışı ve Reasürans Branşlarında çalışmak üzere ruhsat ile yetkilendirilmiştir.
İLETİŞİME GEÇİN
İLETİŞİME GEÇİN
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram