Reasürans

Şirketimiz, ülkemiz sigorta şirketlerinin ihtiyari reasürans devirlerine destek olmakta, alternatif çözümler getirmekte, ayrıca müşterilerimizin ülkemizden temin edemediği veya uygun fiyat/şart içermeyen teminatlar ile ilgili olarak yine yurtdışından gerekli riziko devirlerini sağlamaktadır.Reasürans konusunda iş ortağımız olan Willis ile ortak çalışmamız altında hizmet verdiğimiz ürünlerimiz;

Nakliyat ve Sorumluluk Branşı
 • Gemi Gövde & Makine Sigortaları
 • P&I Sigortaları
 • Charter Sorumluluk Sigortaları
 • Emtea Nakliyat Sigortaları
 • Stock Throughput Sigortaları
 • Konteyner ve İlgili Ekipman Sigortaları
 • Liman ve Terminal Sigortaları
 • Savaş Sigortaları
 • Gemi Acenteleri, Surveyor, Gemi İnşaatçıları ve Yöneticiler Sorumluluk Sigortaları
 • Freight Forwarder Sorumluluk Sigortaları
Havacılık Branşı
 • Genel Havacılık (Uçak, Helikopter) Gövde ve Sorumluluk Sigortaları
 • Savaş ve Birleşik Riskler Sigortaları
 • Havacılık Ürün Sorumluluk Sigortaları
Diğer Branşlar
 • Montaj ve İnşaat All Risks Sigortaları
 • Enerji Paket Sigortaları
 • Yangın ve Ek Teminatları Sigortaları
 • Jewellery Block (Kuyumcu Paket) Sigortaları
 • Politik & Terör Risk Sigortaları
 • Kredi Sigortaları