Hizmet Farkımız

1973 yılından bugüne geldiğimizde istikrar ve sürekliliğin sigortacılıkta ne kadar önemli bir yerde olduğu açıkça görülmektedir. 40 yılı aşkın hizmetlerimizde öncelikli kuralımız olan doğru bilgi, doğru poliçe, doğru tazminat ilkesini uygulamanın mutluluğunu yaşamaktayız. Müşterilerimizle ilişkilerimizde bir numaralı ilke olan ‘açıklık ve dürüstlük’ ilkesinin ne kadar doğru ve süreklilik sağlayıcı olduğunu tecrübelerimizle görmekteyiz.

Doğru Risk

Doğru risk tanımlamasını poliçeden önce yapıp, güvenilir sigorta şirketlerinden teminat alarak hasar durumunda müşterimizin yerine geçerek tazminatı ödetmek işimizin özetidir.

Sigorta poliçesi satın almak teminat altında olmak için yeterli değildir. Ne alındığının bilinmesi, alınmadan önce gerekli risk analizinin yapılmış olması ve bu analiz sonuçlarına göre poliçe alınması esastır. Unutulmamalıdır ki hasar ancak ve ancak doğru poliçeye göre ödenir, hatalı, eksik ve yanıltıcı bilgilere göre düzenlenmiş poliçenin hasarını sigorta şirketinden alabilmek mümkün değildir.

Yakın Takip

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi değil midir?

Bugün aldığınız bir poliçe 6 ay sonra aynı teminatlarla ve aynı bedellerle mi olmalıdır? Hasar yaşayan ve sigorta şirketlerinden hasar tazminatlarının tahsilinde eksiklik yaşayan sigortalılarının karşılaştığı sorunlardan belki de en önemlisi bu olmaktadır. Geçmişte alınmış, yıllardır üzerinde değişiklik yapılmadan yenilenmiş poliçelerin hasarla karşılaşınca ne kadar zayıf kaldığı, mağduriyetlere yol açtığı görülmektedir.

İşte bu sebeple şirketimiz geçmişinden beri yaptığı ‘sürekli yakın takip’ çalışmasını devam ettirmekte, risk tanımlamasını sadece poliçe yenilemelerine bırakmayıp, güncellemeleri sağlamaktadır.

Yenilik katmak

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak her türlü sigortacılık ürününü gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışından sağlayarak riski açıkta bırakmadan doğru teminatı sağlamak ilkemizdir.