Dokümanlar

Hasar Anında


A- Çarpma -Çarpılma Hasarları
 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kazası tesbit tutanağı(tasdikli örneği)zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu (tasdikli örneği)
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotografları
 • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinden bir örnek ibrazı.
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

B- Araç Çalınması Hasarları
 • Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda
 • Karakol müracat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden borçu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği) Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

C- Radyo - Teyp Çalınması Hasarları
 • Poliçe fotokopisi
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.
 • Poliçe örneği
 • Trafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu (tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi,Ehliyet(3.şahıs aracının)
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(3.şahıs aracın)
 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi
 • Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası veya vergi levhası
 • Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.
 • Poliçe örneği
 • İtfaiye raporu(tasdikli örneği)
 • Hasar talep dilekçesi
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği)
 • Savcılık takipsizlik raporu
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin irtibat bilgileri
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.
 • Poliçe örneği
 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Kişiler için T.C. kimlik numarası , tüzel kişiliklere için vergi levhası ve imza sirküleri ibrazı gerekmektedir.
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.
 • Poliçe örneği
 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Kişiler için T.C. kimlik numarası , tüzel kişiliklere için vergi levhası ve imza sirküleri ibrazı gerekmektedir.
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.
 • Poliçe örneği
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotograflar -Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin irtibat bilgileri
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Poliçe örneği
 • Cihazın ilk alış faturası
 • Hasar talepnamesi
 • Bakım onarım ile ilgili servis formları
 • Hasarla ilgili fotograflar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • Alış faturaları (işyeri için)
 • Demirbaş kaydı
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Poliçe örneği
 • Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak çalınan malların bulunamadığına dair yazı
 • Envanter giriş ve çıkış belgesi(ticari emtiada)
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Satış faturaları (işyeri için)
 • Alış faturaları (işyeri için)
 • Demirbaş kaydı
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Poliçe örneği
 • Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Envanter giriş ve çıkış belgesi(ticari emtiada)
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Fatura fotokopisi
 • Sigortalının rakamsal talebini içerir talep yazısı
 • Taşıma senedi ( Deniz taşımalarında konşimento, yurtdışı kara taşımalarında CMR, yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi, demiryolu taşımalarında hamule senedi )
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.