Çalışma Anlayışımız

  • Uzun dönemli müşteri ilişkileri kurmak,
  • Müşterilerimizin işlerine ‘değer’ katabilmek,
  • Müşterilerimiz beklentilerini deneyim ve süratle karşılamak,
  • Sigorta şirketleri ile müşterilerimizin menfaatlerine yönelik uzun dönem ilişkiler kurarak kaliteli ve hızlı hizmet alımını sağlamak,
  • Müşteri temsilcisi sıfatı ile hareket ederek önceliğe müşteri menfaatini getirmek,
  • Müşterilerimizin risklerini karşılayacak sigorta programları geliştirmek ve uygulamak,
  • Risk analizi ile gerekli teminatların alınmasını sağlamak,
  • Hasar anında müşteri yerine geçerek hasarı neticelendirmek,
  • Poliçe primlerinin sigorta şirketlerine aktarımında olası uygun ödeme planlarını sağlamak ve aktarımı gerçekleştirmek,

Şirketimiz, ülkemizde faaliyet gösteren sigorta şirketlerinden müşterileri adına her türlü sigorta ürününü almakta ve hasarlarda müşteri temsilcisi sıfatı ile çözüm elde etmektedir.