Brokerlik

Hazine Müsteşarlığının Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliğinde yer alan Sigorta Brokeri tanımı şöyledir;

Sigorta branşlarını yaptırmak isteyenler temsil edilerek, sözleşmenin akdinden önce gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasında ve temsil edilen kişilerin aksine bir talimatı yoksa şirket seçiminde tamamen tarafsız ve bağımsız davranılarak, temsil edilen kişilerle sigorta şirketlerinin bir araya getirilmesinde, sözleşmenin uygulanmasında ve özellikle riziko gerçekleştiğinde tazminatın sözleşme hükümlerine uygun olarak ödenmesinde yardımcı olunması işini yapan kişi veya kurumlar Sigorta Brokeridir.

Yine Hazine Müsteşarlığının Yönetmeliğinde yer alan Reasürans Brokeri tanımı ise şu şekildedir;

Hayat ve hayat dışı sigorta brokerliğinde yapılan iş ve işlemlerin sigorta şirketleri ile reasürans şirketleri arasında yapılması işini yapan kişi ve kurumlar Reasürans Brokeridir.